Làm thế nào để xuất hóa đơn chi phí vận chuyển cho khách hàng trong Odoo?

Odoo cho phép người dùng thiết lập giá cho việc vận chuyển sau đó xuất hóa đơn chi phí vận chuyển cho khách hàng.

Làm thế nào để thiết lập phương thức giao hàng trong Odoo?

Odoo có thể xử lý các phương thức giao hàng khác nhau, nhưng nó không được kích hoạt theo chế độ mặc định. Các phương thức giao hàng không những được sử dụng cho các đơn đặt hàng, giao hàng của bạn mà còn có thể áp dụng cho thương mại điện tử của [...]

Ảnh hưởng giá trị hàng hóa tính giá theo phương pháp bình quân gia quyền khi hàng hóa bị trả lại

Như đã nêu trong trang "định giá hàng tồn kho" một trong những phương pháp tính giá khả thi mà bạn có thể sử dụng để định giá hàng tồn kho vĩnh viễn, đó là phương pháp chi phí trung bình.

Thêm các chi phí vào giá trị của sản phẩm (Landed cost) trong Odoo

Tính năng Chi phí Về kho trong Odoo cho phép bổ sung thêm chi phí khác (Phí vận chuyển, phí bảo hành, phí hải quan,...) vào trong giá của sản phẩm.

Cách thêm giá trị hàng tồn kho trong Odoo

Định giá tồn kho đề cập đến cách bạn định giá kho của bạn. Nó là một khía cạnh rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì kho hàng có thể là tài sản lớn nhất của công ty.

Cấu hình giá trị hàng tồn kho trong Odoo

Định giá hàng tồn kho đề cập đến cách bạn xác định giá trị hàng hóa trong kho của mình như thế nào. Đó là một khía cạnh rất quan trọng của một doanh nghiệp vì hàng tồn kho có thể là tài sản lớn nhất của một công ty.

Quản lý ngày hết hạn của hàng hóa trong Odoo

Trong nhiều doanh nghiệp, hàng hóa có ngày hết hạn và chúng cần được theo dõi dựa trên những ngày đó. Ví dụ, trong ngành công nghiệp thực phẩm, việc theo dõi hàng tồn kho dựa trên ngày hết hạn là điều bắt buộc để tránh bán sản phẩm hết hạn cho khách hàng.

Làm thế nào để quản lý các sản phẩm có cùng số lô trong Odoo?

Các số lô là hữu ích đối với các sản phẩm bạn nhận với số lượng lớn và số lô giúp bạn báo cáo, kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ thông tin nào khác. Những số lô sẽ giúp định danh những sản phẩm đang có, ví dụ, có lỗi sản xuất. Nó [...]

Sự khác biệt giữa lô và số seri trong Odoo

Trong Odoo, số lô và số seri có những điểm tương đồng về chức năng của chúng nhưng lại khác nhau về hành vi. Chúng đều được quản lý trong ứng dụng Kho vận, Mua hàng và Bán hàng. Số lô bao gồm các sản phẩm tương đồng với số lượng sản phẩm nhất định mà bạn nhận [...]

Cấu hình và chạy trình điều độ trong Odoo

Trình điều độ là công cụ tính toán lập kế hoạch và ưu tiên hoạt động sản xuất và mua hàng. Nó thực hiên một cách tự động theo các tuyến mặc định trên sản phẩm. Mặc định, trình điều độ được cài đặt chạy một lần một ngày.

Tin tức mới

Tin tức nổi bật