Giới thiệu

Trong Odoo, số lô và số seri có những điểm tương đồng về chức năng của chúng nhưng lại khác nhau về hành vi. Chúng đều được quản lý trong ứng dụng Kho vận, Mua hàng và Bán hàng. 

Số lô bao gồm các sản phẩm tương đồng với số lượng sản phẩm nhất định mà bạn nhận được và được lưu trữ trong một gói hàng.

Số seri là số nhận dạng được cấp cho một sản phẩm cụ thể, cho phép theo dõi lịch sử của mặt hàng đó từ khi tiếp nhận đến giao hàng và các hoạt động sau bán.

Sử dụng khi nào?

Trong Odoo, số lô và số seri có những điểm tương đồng về chức năng của chúng nhưng lại khác nhau về hành vi. Chúng đều được quản lý trong ứng dụng Kho vận, Mua hàng và Bán hàng. 

Số lô bao gồm các sản phẩm tương đồng với số lượng sản phẩm nhất định mà bạn nhận được và được lưu trữ trong một gói hàng.

Số seri là số nhận dạng được cấp cho một sản phẩm cụ thể, cho phép theo dõi lịch sử của mặt hàng đó từ khi tiếp nhận đến giao hàng và các hoạt động sau bán.

Không nên sử dụng khi nào?

Việc lưu trữ các sản phẩm tiêu dùng như giấy lau bếp, giấy vệ sinh, bút và các khối giấy quản lý lot sẽ không có ý nghĩa gì cả, vì có rất ít khả năng bạn có thể trả lại chúng do lỗi sản xuất.

Mặt khác, việc cung cấp số seri cho mọi sản phẩm là một công việc tốn nhiều thời gian và chỉ nhằm mục đích trong trường hợp các mặt hàng có bảo hành và/hoặc các dịch vụ sau bán. Ví dụ, ghi một số seri trên bánh mì, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tin tức mới

Tin tức nổi bật