Sử dụng Báo cáo tài chính động với Odoo

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán trình bày dưới dạng các bảng biểu để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hay người quản lý nói chung dựa vào đó [...]

Kiểm soát số liệu, lọc tìm dữ liệu và tạo các báo cáo theo nhu cầu của từng người dùng trong Odoo

Với Odoo, kế toán là nơi tiếp nhận và lưu trữ thông tin cuối cùng, các bút toán kế toán được hạch toán tự động do được cấu hình từ các dữ liệu thiết lập khác như sản phẩm, sổ nhật ký… Do đó, kế toán cần nắm bắt được cách lọc, tìm dữ liệu kế toán phát [...]

Kế toán quản trị với Odoo

Kế toán quản trị (Management accounting) là việc thu thập xử lí phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Kế toán kho với Odoo

Đa số các doanh nghiệp quản lý kho thông qua việc ghi chép của thủ kho, các chứng từ giao nhận thủ kho sẽ nhận làm căn cứ kiểm đếm hàng hóa sau đó sẽ chuyển lại cho Kế toán kho thực hiện vào sổ kế toán. Khi hàng hóa nhiều, rủi ro về việc hàng [...]

Kế toán mua hàng với Odoo

Kế toán mua hàng trong Odoo cũng được kế thừa dữ liệu từ phân hệ mua hàng sang để quản lý chặt chẽ từ khâu phát sinh các yêu cầu đến khi đơn hàng hoàn thành, theo dõi hóa đơn mua và công nợ với nhà cung cấp.

Nghiệp vụ Kế toán Tài sản cố định với Odoo

Tài sản cần được quản lý một cách có hệ thống từ giá trị hình thành, sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ của khoa học công nghệ...

Quản lý tiền mặt, tiền ngân hàng với Odoo

Việc quản lý rành mạch các loại quỹ tiền mặt, ngân hàng trong doanh nghiệp giúp cho người quản lý có đầy đủ thông tin tức thời của từng quỹ, từ đó có định hướng để cân đối thu chi, cân đối nguồn lực cho các dự án kinh doanh ngắn và dài hạn. [...]

Tạo và cách sử dụng Sổ nhật ký kế toán trong Odoo

Để sử dụng sổ nhật ký trong hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi...trong Odoo, bạn có thể thiết lập tại Kế toán > Cấu hình > Sổ nhật ký. Một số sổ nhật ký đã được cấu hình sẵn, người dùng cũng có thể tạo thêm sổ nhật ký mới [...]

Tạm ứng và thanh toán tạm ứng trong Odoo

Tạm ứng là một nghiệp vụ phổ biến và thường xuyên trong hoạt động của mọi doanh nghiệp. Nội dung bài viết này sẽ tập trung vào việc hướng dẫn người sử dụng cách thao tác nghiệp vụ này trên phần mềm Odoo.

Tạo và sử dụng Điều khoản thanh toán trong Odoo

Để sử dụng điều khoản thanh toán gán với các đơn hàng mua bán, hóa đơn mua bán trong Odoo, bạn có thể thiết lập tại menu: Kế toán/ Cấu hình/ Điều khoản thanh toán.

Về đầu12Về cuối

Tin tức mới

Tin tức nổi bật