Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các đơn đặt hàng tại điểm bán hàng sẽ cải thiện sẽ cải thiện hiệu quả của bạn và giúp bạn tiết kiệm thời gian cho bạn và khách hàng của bạn.

Cấu hình

Để sử dụng máy quét mã vạch, truy cập Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán lẻ và chọn giao diện PoS.

Ở dưới mục Các thiết bị đã kết nối bạn sẽ thấy mục Máy quét mã vạch 

Thêm barcode vào sản phẩm

Trên form sản phẩm, thêm Mã nội bộ vào sản phẩm

Quét sản phẩm

Từ giao diện PoS của bạn, quét bấ kỳ mã vạch nào với bằng máy quét mã vạch. Sản phảm sẽ được thêm vào, bạn có thể quét cùng một sản phẩm để thêm nhiều lần hoặc thay đổi số lượng thủ công trên màn hình.

Tin tức mới

Tin tức nổi bật