Đăng nhập với nhân viên POS Odoo

Với phân hệ Điểm bán lẻ của Odoo, bạn có thể quản lý nhiều nhân viên thu ngân. TÍnh năng này cho phép bạn theo dõi được ai đang làm việc, làm khi nào và mỗi nhân viên thu ngân thu được bao nhiêu trong 1 phiên bán. 

Sử dụng máy Barcode trong Pos Odoo

Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các đơn đặt hàng tại điểm bán hàng sẽ cải thiện sẽ cải thiện hiệu quả của bạn và giúp bạn tiết kiệm thời gian cho bạn và khách hàng của bạn.

Quản lý quỹ tiền mặt ở điểm bán lẻ trong Odoo

Quản lý quỹ tiền mặt cho phép bạn kiểm soát số lượng quỹ tiền mặt khi mở và đóng phiên. Do đó bạn có thể đảm bảo không có lỗi nào được thực hiện và không bị thất thoát tiền mặt.

Xuất hóa đơn từ giao diện PoS trong Odoo

Một số khách hàng của bạn có thể yêu cầu 1 hóa đơn khi mua hàng từ điểm bán lẻ. Bạn có thể dễ dàng kiểm soát điều đó trực tiếp từ giao diện Điểm bán lẻ

Đăng ký cho khách hàng mới trong Odoo

Đăng ký cho khách hàng của bạn sẽ cung cấp cho bạn khả năng cấp cho họ các đặc quyền khác nhau như giảm giá, chương trình khách hàng thân thiết, giao tiếp cụ thể. Điều này cũng được yêu cầu nếu khách hàng cần xuất hóa đơn. Việc đăng ký cũng giúp các [...]

Tin tức mới

Tin tức nổi bật