Làm thế nào để chuyển hàng hóa trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng (drop-shipping) trong Odoo

Dropshipping là một hệ thống cho phép các đơn hàng phát sinh từ cửa hàng của bạn được chuyển thẳng từ nhà cung cấp đến khách hàng. Với quy trình giao hàng thông thường, các sản phẩm được gửi từ nhà cung cấp đến kho hàng của bạn để đưa vào kho và sau [...]

Làm thế nào để xử lý đơn hàng giao trong giao hàng 3 bước trong Odoo

Khi một đơn hàng đi đến bộ phận vận chuyển để kết thúc giao hàng, Odoo được cài đặt mặc định sử dụng giao hàng một bước: khi tất cả các hàng hóa có sẵn, chúng có thể được vận chuyển trong một đơn giao duy nhất. Tuy nhiên, qúa trình đó có thể [...]

Làm thế nào để xử lý đơn hàng giao trong giao hàng 2 bước trong Odoo?

Khi một đơn hàng đi đến bộ phận vận chuyển để kết thúc giao hàng, Odoo được thiết lập mặc định để sử dụng giao hàng một bước: khi tất cả hàng hóa có sẵn, chúng có thể được vận chuyển trong một đơn hàng giao duy nhất.

Làm thế nào để xử lý đơn hàng giao trong giao hàng 1 bước trong Odoo?

Không có thiết lập cần thiết để giao hàng một bước. Mặc định vận chuyển ra ngoài là thiết lập giao hàng trực tiếp từ kho tới khách hàng.

Làm thế nào để chọn đúng luồng cho quy trình giao hàng trong Odoo?

Dựa vào các chỉ tiêu như kiểu sản phẩm bạn bán, kích thước kho hàng, số đơn hàng bạn vào sổ mỗi ngày... cách bạn xử lý giao hàng tới khách hàng của bạn có thể thay đổi nhiều.

Tái cung ứng từ kho khác trong Odoo

Để có thể tái cung ứng từ kho khác, bạn cần kích hoạt tính năng Đa nhà kho và Các tuyến nhiều bước. Vị trí lưu trữ sẽ được tự động kích hoạt khi kích hoạt đa nhà kho.

Làm thế nào để chọn đúng chiến lược tái cung ứng trong Odoo?

Quy luật tái cung ứng theo số lượng tồn kho tối thiểu tối đa và Tái cung ứng theo đơn có hiệu quả giống nhau nhưng khác nhau về quy luật. Lựa chọn sử dụng phương pháp nào phụ thuộc vào việc sản xuật và chiến lược giao hàng của bạn.

Tạo mới một địa điểm trong Odoo

Để có thể tạo nhiều địa điểm kho khác, cần kích hoạt Đa địa điểm kho trong thiết lập có thể được thực hiện từ menu

Tạo mới một nhà kho trong Odoo

Để tạo mới một nhà kho, bạn cần kích hoạt cài đặt Đa nhà kho. Lưu ý rằng cài đặt Đa địa điểm kho cũng sẽ tự động được kích hoạt đồng thời. 

Điểm khác biệt giữa kho và địa điểm trong Odoo?

Trong Odoo, Kho hàng là tòa nhà/địa điểm thực tế chứa các mặt hàng được lưu kho. Bạn có thể thiết lập nhiều kho hàng và tạo các dịch chuyển giữa các kho.

Tin tức mới

Tin tức nổi bật