Tổng quan

Odoo có thể xử lý các phương thức giao hàng khác nhau, nhưng nó không được kích hoạt theo chế độ mặc định. Các phương thức giao hàng không những được sử dụng cho các đơn đặt hàng, giao hàng của bạn mà còn có thể áp dụng cho thương mại điện tử của bạn nữa.

Cấu hình

Cài đặt phân hệ Kho vận

Các phương thức giao hàng được xử lý bởi phân hệ Phí giao hàng. Bạn đi tới Ứng dụng và tìm kiếm nó. Bạn nên xóa bộ lọc Ứng dụng để thấy như dưới đây:

media/setup05.png

Lưu ý:

Nếu bạn muốn tích hợp các phương thức giao hàng trong Thương mại điện tử, bạn cần phải cài đặt thêm phân hệ Quản lý giao hàng cho thương mại điện tử.

Cấu hình phương thức giao hàng

Để cấu hình cho các phương thức giao hàng của bạn, đi tới phân hệ Kho vận, kich vào Menu  Cấu hình  Phương thức giao hàng.

Đầu tiên, bạn kích vào nút "Tạo" và đặt tên cho phương thức giao hàng này:

media/setup03.png

Sau đó bạn thiết lập đến giá, nó có thể được cố định hoặc dựa trên các quy tắc.

  • Nếu giá được cố định, hãy tích vào Giá cố định (1). Bạn chỉ cần xác định giá và điền vào trường Chi tiết giá/ Giá cố định (2). Nếu bạn muốn giao hàng miễn phí cho đơn hàng với giá trị nhất định, hãy tích vào tùy chọn Miễn phí nếu giá trị đặt lớn hơn (3) và cài đặt giá.

media/setup06.png

  • Nếu giá thay đổi theo quy tắc, hãy tích vào Dựa trên Quy tắc (4).

  • Kích vào Thêm một dòng (5). Chọn một điều kiện dựa trên trọng lượng, khối lượng, giá cả hoặc số lượng để tạo một quy tắc giá.

Cuối cùng, bạn có thể giới hạn phương thức giao hàng tới một số lượng điểm đến cụ thể tại tùy chọn Khả dụng tại đích đến. Điền các thông tin tại tùy chọn này sẽ giúp lọc ra những đơn vị vận chuyển dựa trên địa chỉ của khách hàng của bạnGiới hạn có thể được áp dụng cho một số quốc gia, tiểu bang hoặc thậm chí là mã zip. Tính năng này giới hạn danh sách quốc gia trên thương mại điện tử của bạn.

media/setup02.png

Quy trình giao hàng

Đơn bán

Bây giờ, bạn có thể lựa chọn phương thức giao hàng trên đơn bán bằng cách kích vào "Add shipping", màn hình sẽ hiển thị dòng điền phương thức giao hàng mà bạn muốn lựa chọn.

media/setup07.png

Giao hàng

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi phương thức giao hàng trên chính phương thức giao hàng đó.

media/setup01.png

Hãy kiểm tra lại Thông tin giao hàng trên phiếu giao. Người vận chuyển sẽ căn cứ vào đó để lựa chọn phương thức giao hàng.

Tin tức mới

Tin tức nổi bật