Quản lý tiền mặt, tiền ngân hàng với Odoo

Việc quản lý rành mạch các loại quỹ tiền mặt, ngân hàng trong doanh nghiệp giúp cho người quản lý có đầy đủ thông tin tức thời của từng quỹ, từ đó có định hướng để cân đối thu chi, cân đối nguồn lực cho các dự án kinh doanh ngắn và dài hạn. [...]

Tạo và cách sử dụng Sổ nhật ký kế toán trong Odoo

Để sử dụng sổ nhật ký trong hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi...trong Odoo, bạn có thể thiết lập tại Kế toán > Cấu hình > Sổ nhật ký. Một số sổ nhật ký đã được cấu hình sẵn, người dùng cũng có thể tạo thêm sổ nhật ký mới [...]

Tạm ứng và thanh toán tạm ứng trong Odoo

Tạm ứng là một nghiệp vụ phổ biến và thường xuyên trong hoạt động của mọi doanh nghiệp. Nội dung bài viết này sẽ tập trung vào việc hướng dẫn người sử dụng cách thao tác nghiệp vụ này trên phần mềm Odoo.

Tạo và sử dụng Điều khoản thanh toán trong Odoo

Để sử dụng điều khoản thanh toán gán với các đơn hàng mua bán, hóa đơn mua bán trong Odoo, bạn có thể thiết lập tại menu: Kế toán/ Cấu hình/ Điều khoản thanh toán.

Các bước đầu tiên với một hệ thống Odoo

Mỗi doanh nghiệp có những nghiệp vụ đặc thù riêng và cần những tính năng phù hợp để vừa đủ sử dụng. Odoo có hàng nghìn module tính năng nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng cần hết các tính năng đó. Nguyên tắc cài dặt tính năng cho hệ thống của bạn là [...]

Nhập dữ liệu ban đầu cho tính năng kế toán của Odoo

Bảng tổng quan phân hệ kế toán cho phép kế toán ngay lập tức thực hiện khai báo các thông tin cơ bản ban đầu phục vụ các công tác kế toán về sau: Thông tin đơn vị, tài khoản ngân hàng....

Thông tin hóa đơn và tiến độ giao hàng cho nhân viên bán hàng với Odoo

Với tính năng phân quyền chặt chẽ của Odoo thì việc ai biết việc người đó là nguyên tắc then chốt ở mọi phân hệ tính năng. Tuy nhiên Odoo vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng theo dõi thông tin nhằm đảm bảo nhu cầu theo dõi tiến độ giao hàng, hóa đơn [...]

Kế toán - Tài chính: Kế toán bán hàng trong Odoo

Thông thường khi doanh nghiệp không sử dụng phần mềm hoặc sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán riêng lẻ thì nhiệm vụ của kế toán bán hàng, hay kế toán công nợ là tập hợp, thu gom chứng từ được chuyển từ bộ phận bán hàng sang để xuất hóa [...]

Tổng quan về kế toán trong Odoo và ứng dụng kế toán theo Việt Nam

Kế toán là Bộ phận góp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nói chung và hoạt động quản lý tài chính nói riêng. Thông thường, các kế toán viên sử dụng các phần mềm kế toán riêng lẻ để thực hiện công việc hạch toán kế toán trong doanh [...]

Tin tức mới

Tin tức nổi bật