Tạo tiềm năng/ cơ hội từ email trong Odoo

Việc tạo tiềm năng/cơ hội một cách tự động sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của bạn. Mặc định, bất kỳ email nào gửi đến Bí danh email sẽ tạo ra cơ hội trong hoạt động của kênh bán hàng mặc định.

Tối ưu hóa hiệu quả khi sử dụng CRM trong Odoo

Các nguồn chứa các dữ liệu tiềm năng: Online: Email, Facebook, Instagram, Zalo, Twitter,... Offline: Nguồn trực tiếp thông qua các sự kiện, offline meeting,...

Hướng dẫn các thiết lập cơ bản CRM trong Odoo

Mục đích: Chia thành các team bán hàng để dễ dàng và phụ trách cho từng giai đoạn của quá trình chăm sóc khách hàng (Dữ liệu tiềm năng, Cơ hội, Báo giá)

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) với Odoo

Trong thời kỳ chuyển đổi số, các phương thức mua hàng của khách hàng ngày càng đa dạng. Việc bán hàng đa kênh không ngày càng phát huy tác dụng giúp doanh nghiệp thêm sức mạnh cạnh tranh. Tuy nhiên, bán hàng đa kênh cũng là con dao hai lưỡi nếu doanh nghiệp không [...]

Sử dụng Báo cáo tài chính động với Odoo

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán trình bày dưới dạng các bảng biểu để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hay người quản lý nói chung dựa vào đó [...]

Kiểm soát số liệu, lọc tìm dữ liệu và tạo các báo cáo theo nhu cầu của từng người dùng trong Odoo

Với Odoo, kế toán là nơi tiếp nhận và lưu trữ thông tin cuối cùng, các bút toán kế toán được hạch toán tự động do được cấu hình từ các dữ liệu thiết lập khác như sản phẩm, sổ nhật ký… Do đó, kế toán cần nắm bắt được cách lọc, tìm dữ liệu kế toán phát [...]

Kế toán quản trị với Odoo

Kế toán quản trị (Management accounting) là việc thu thập xử lí phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Kế toán kho với Odoo

Đa số các doanh nghiệp quản lý kho thông qua việc ghi chép của thủ kho, các chứng từ giao nhận thủ kho sẽ nhận làm căn cứ kiểm đếm hàng hóa sau đó sẽ chuyển lại cho Kế toán kho thực hiện vào sổ kế toán. Khi hàng hóa nhiều, rủi ro về việc hàng [...]

Kế toán mua hàng với Odoo

Kế toán mua hàng trong Odoo cũng được kế thừa dữ liệu từ phân hệ mua hàng sang để quản lý chặt chẽ từ khâu phát sinh các yêu cầu đến khi đơn hàng hoàn thành, theo dõi hóa đơn mua và công nợ với nhà cung cấp.

Nghiệp vụ Kế toán Tài sản cố định với Odoo

Tài sản cần được quản lý một cách có hệ thống từ giá trị hình thành, sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ của khoa học công nghệ...

Tin tức mới

Tin tức nổi bật